Algemene voorwaarden

Verwant: privacy | koekjes

U toegang tot de OrangeBlossomHomes.com website toegekend en om producten of diensten die onderworpen zijn aan de voorschriften op deze pagina voorwaarden kopen.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de OrangeBlossomHomes.com website. Door de OrangeBlossomHomes.com website, gaat u akkoord met deze voorwaarden gebonden te betekenen. Bovendien, wanneer u een huidige of toekomstige OrangeBlossomHomes.com dienst, zult u ook worden onderworpen aan de richtlijnen en voorwaarden van toepassing op deze dienst.

Uw account

Als u de OrangeBlossomHomes.com website te gebruiken, je verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer om onbevoegde toegang tot uw account te voorkomen zijn. U gaat ermee akkoord om de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden accepteren onder uw account of wachtwoord. Je moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig worden bewaard en moet ons onmiddellijk op de hoogte als u reden om aan te nemen dat uw wachtwoord bekend bij iedereen anders is geworden hebben, of als het wachtwoord wordt, of dreigt te worden, gebruikt op een ongeoorloofde wijze.

Zorg ervoor dat de gegevens die u ons verstrekt juist en volledig zijn en onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie die u verstrekt bij het registreren. U kunt deze informatie in de 'User Dashboard openen en bijwerken’ gedeelte van de website. OrangeBlossomHomes.com behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren naar eigen goeddunken.

Privacy

Lees onze privacybeleid, dat ook uw bezoek aan OrangeBlossomHomes.com

Toegang tot OrangeBlossomHomes.com

We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de website zal niet onderbroken worden en dat overbrengingen foutloos zal zijn. Echter, vanwege de aard van het internet, dit kan niet worden gegarandeerd. Ook, uw toegang tot de website kan ook af en toe worden geschorst of beperkt zijn vanwege reparaties, onderhoud, of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten. We zullen proberen om de frequentie en de duur van een dergelijke opschorting of beperking beperken.

Vergunning voor Web Site Access

OrangeBlossomHomes.com verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website, maar niet te downloaden (anders dan pagina caching) of aan te passen, of een deel ervan, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OrangeBlossomHomes.com . Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de inhoud ervan; welke inzameling en het gebruik van lijsten, omschrijvingen, of prijzen; enig afgeleid gebruik van deze website of de inhoud ervan; enige vorm van downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een zakelijke entiteit buiten OrangeBlossomHomes.com ; of enig gebruik van data mining, robots, of vergelijkbare informatie verzamelen en extractie gereedschappen. Deze website of enig gedeelte van deze website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerde, uitverkocht, doorverkocht, bezocht, of anders geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Je mag niet in een frame of framing technieken gebruiken om een ​​handelsmerk te voegen, spoedig, of andere merkgebonden informatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling, of vorm) van OrangeBlossomHomes.com zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen meta tags of andere "verborgen tekst gebruiken’ gebruik te maken van namen of handelsmerken OrangeBlossomHomes.com 's zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OrangeBlossomHomes.com . Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie gebruikt door OrangeBlossomHomes.com verleend . U wordt verleend een beperkt, herroepelijk, en niet-exclusieve recht om een ​​hyperlink naar de homepage van OrangeBlossomHomes.com creëren, zolang de link niet portretteren OrangeBlossomHomes.com of haar producten of diensten in een valse, misleidend, denigrerende, of anderszins beledigende wijze. U mag geen OrangeBlossomHomes.com logo of ander merkgebonden grafisch of handelsmerk als deel van de link zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uw gedrag

U mag geen gebruik maken van de website op een manier die ervoor zorgt, of dreigt te veroorzaken, de website of de toegang ertoe te worden onderbroken, beschadigd of aangetast andere manier. U begrijpt dat u, en niet OrangeBlossomHomes.com , zijn verantwoordelijk voor alle elektronische communicatie en inhoud verzonden vanaf uw computer naar ons en dat moet u de website te gebruiken voor wettige doeleinden.

U mag geen gebruik maken van de website voor een van de volgende: voor frauduleuze doeleinden, of in verband met een strafbaar feit of andere onrechtmatige activiteiten te sturen, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat illegaal is, offensief, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend; of in strijd met het auteursrecht, handelsmerk, vertrouwen, privacy of enig ander recht; of anderszins schadelijk derden; of aanstootgevende; of die bestaat uit of bevat software virussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige “spam” tot ergernis veroorzaken, overlast of onnodige angst. OrangeBlossomHomes.com behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) om elke inhoud te verwijderen of te bewerken.

Als je het indienen van gegevens, inhoud of materiaal, en tenzij wij anders aangeven, verleent u OrangeBlossomHomes.com een ​​niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurend, onherroepelijk, en volledig sublicensable recht van gebruik, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van, verdelen, en dergelijke inhoud over de hele wereld in alle media weer te geven. U verleent OrangeBlossomHomes.com het recht om de naam die u in verband met deze inhoud in te dienen gebruik, desgewenst. U stemt ermee in om uw recht te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke content en af ​​van uw recht om bezwaar te maken denigrerende behandeling van dergelijke inhoud. U stemt ermee in om alle verdere handelingen uitvoeren die nodig zijn om een ​​van de bovenstaande rechten door u toegekend aan OrangeBlossomHomes.com perfectioneren , waaronder het verlijden van akten en documenten, op verzoek van OrangeBlossomHomes.com

U verklaart en garandeert dat u de eigenaar of een wettelijke controle van de rechten op de gegevens, materiaal of inhoud die u indient bij OrangeBlossomHomes.com ; dat, met ingang van de datum waarop de gegevens, inhoud of materiaal wordt aan OrangeBlossomHomes.com ingediend : (ik) Gegevens, inhoud en het materiaal juist is; (ii) gebruik van de gegevens, inhoud en het materiaal u levert geen toepassing OrangeBlossomHomes.com beleid of richtlijnen overtreden en zal schade veroorzaken aan een persoon of entiteit (waaronder de gegevens, inhoud of materiaal niet lasterlijk). Gaat u akkoord met OrangeBlossomHomes.com en haar relaties te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tegen OrangeBlossomHomes.com of haar dochterondernemingen die voortvloeit uit of in verband met een schending van een van deze garanties.

Moderator

Omdat OrangeBlossomHomes.com bevat honderden woningen te koop en te huur op de website, is het niet mogelijk voor ons om bewust te zijn van de juistheid van elke eigenschap zo vermeld, noch van de geschiktheid van elke eigenschap of advertentie. Dienovereenkomstig, OrangeBlossomHomes.com werkt op een 'notice and take down’ basis. Als u van mening dat een woning of andere advertentie op de website bevat ongepaste inhoud, meldt het ons onmiddellijk het gebruik van dit contactformulier. Na deze procedure is gevolgd, OrangeBlossomHomes.com zal alle redelijke pogingen om de inhoud te onderzoeken en te corrigeren.

Auteursrechten en databankrechten

Alle inhoud op de website, zoals tekst, grafiek, logos, pictogrammen, beelden, digitale downloads, gegevenscompilaties, en software, is eigendom van OrangeBlossomHomes.com , haar gelieerde ondernemingen of haar content-leveranciers en wordt beschermd door internationale auteurs-en databankenrecht wetten. De compilatie van alle inhoud van deze website is het exclusieve eigendom van OrangeBlossomHomes.com en wordt beschermd door internationale auteurs-en databankenrecht wetten. Alle software die gebruikt wordt op deze website is eigendom van OrangeBlossomHomes.com of onze software leveranciers en wordt beschermd door internationale wetten op het auteursrecht.

U kunt delen van de inhoud van de website niet systematisch extraheren en / of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming OrangeBlossomHomes.com 's. In het bijzonder, U mag geen gebruik maken van datamining, robots, of vergelijkbare informatie verzamelen en extractie gereedschappen te extraheren (of een of vale malen) voor hergebruik van een substantieel deel van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming OrangeBlossomHomes.com 's. Je mag ook niet te maken en / of publiceren van uw eigen database die belangrijke functies (bijv.. ons eigendom of vertegenwoordiger listings) onderdelen van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming OrangeBlossomHomes.com 's.

Handelsmerken

OrangeBlossomHomes.com , de OrangeBlossomHomes.com logo en andere merken op onze website vermeld zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van OrangeBlossomHomes.com , in de Europese Unie en / of andere rechtsgebieden. OrangeBlossomHomes.com 's graphics, logos, pagina headers, pictogrammen, scripts en service zijn de handelsmerken of trade dress van OrangeBlossomHomes.com . Noch OrangeBlossomHomes.com 'handelsmerken s noch trade dress mogen worden gebruikt in verband met een product of dienst dat niet OrangeBlossomHomes.com' s, op een manier die waarschijnlijk verwarring zal veroorzaken bij de klanten, of op een manier die in diskrediet OrangeBlossomHomes.com . Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van OrangeBlossomHomes.com die op deze website verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet gelieerd kunnen met, aangesloten, of gesponsord door OrangeBlossomHomes.com .

Kinderen

OrangeBlossomHomes.com geen producten voor aankoop verkopen door kinderen. Als u jonger bent dan 18, kunt u gebruik maken OrangeBlossomHomes.com alleen met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

Overige activiteiten

Anders dan OrangeBlossomHomes.com partijen leveren diensten, of adverteren onroerend goed op deze website. Bovendien, wij bieden links naar de websites van aangesloten bedrijven en bepaalde andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we hebben geen garanties of ondersteuning van het aanbod van een van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. OrangeBlossomHomes.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het handelen valt, product, en de inhoud van een van deze en andere derden.

Elektronische communicatie

Bij een bezoek aan OrangeBlossomHomes.com of stuur een email naar ons, u communiceert elektronisch met ons. Wij met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van berichten op de website. Voor contractuele doeleinden, stemt u in met de communicatie elektronisch te ontvangen van ons en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch voldoen aan alle wettelijke verplichting dat dergelijke communicatie schriftelijk. Deze voorwaarde is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Verliezen

OrangeBlossomHomes.com verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van ons schenden deze voorwaarden zal zijn als de verliezen waren redelijkerwijs te verwachten voor zowel u en ons als je begonnen het gebruik van de website, of een contract voor de verkoop van producten of diensten door ons aan u werd gevormd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor elk bedrijf verlies (waaronder bedrijfsschade, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven) of enige andere indirecte of gevolgschade die niet redelijkerwijs te verwachten voor zowel u en ons als je begonnen met de website of bij een contract voor de verkoop van producten of diensten door ons aan u werd gevormd.

Wijziging van de Dienst of Wijziging van de Regeling

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze website, beleid, en deze gebruiksvoorwaarden & verkoop op elk gewenst moment. U bent onderworpen aan het beleid en de voorwaarden voor het gebruik & verkoop van kracht op het moment dat u de website te gebruiken of dat u producten of diensten van ons te bestellen, tenzij een wijziging van dit beleid of deze voorwaarden moet worden gemaakt door de wet of overheidsinstantie (in welk geval het zal van toepassing zijn op bestellingen die eerder door u geplaatste). Als een van deze voorwaarden wordt nietig geacht, leegte, of om enige reden onuitvoerbaar, die voorwaarde geacht scheidbaar te zijn en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige aandoening.

Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden gesteld indien de vertraging of verzuim het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle. Deze voorwaarde is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Waiver

Als u deze voorwaarden schendt en we geen actie ondernemen, we zullen nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen uit elke andere situatie waarin u deze voorwaarden schendt.

Wettelijke regels

Advertenties en technische gegevens wordt door haar adverteerders om OrangeBlossomHomes.com verstrekt. Terwijl OrangeBlossomHomes.com spant zich in om nauwkeurige en betrouwbare informatie te presenteren op deze website, OrangeBlossomHomes.com onderschrijft, keuren of certificeren van dergelijke informatie, noch voor de juistheid, volledigheid, werkzaamheid, tijdigheid of juiste opeenvolging van dergelijke informatie. Gebruik van dergelijke informatie is vrijwillig en de afhankelijkheid van het dient alleen te worden uitgevoerd na een onafhankelijke beoordeling van de juistheid, volledigheid, werkzaamheid en tijdigheid. Hierin verwijzen naar een specifiek commercieel product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, servicemerk, fabrikant of anderszins vormt geen noch enkele wijze de goedkeuring, aanbeveling of bevoordeling door OrangeBlossomHomes.com .

OrangeBlossomHomes.com (inbegrip van haar werknemers en agenten) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het gebruik van de informatie hierin, of in enig opzicht voor de inhoud van dergelijke informatie, inbegrip (maar niet beperkt tot) fouten of weglatingen, de nauwkeurigheid of redelijkheid van feitelijke of wetenschappelijke aannames, studies of conclusies, de beledigende aard van de verklaringen, eigendom van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en de schending van eigendom, privacy of persoonlijke rechten van anderen. OrangeBlossomHomes.com is niet verantwoordelijk voor, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor, schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik, verwijzing naar of vertrouwen op dergelijke informatie. Geen garanties of garanties, inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle expliciete of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, worden door OrangeBlossomHomes.com met betrekking tot dergelijke informatie.